Trafikk i havna

Aktuelt

Bodø Havn i media

Eiendom og jus på agendaen i Kristiansand

24.08.16 Havneforeningen | 14 deltakere er samlet på seminar i Kristiansand for å diskutere EØS-regelverkets betydning for havne- og farvannsloven, samt eiendomsskatt. I tillegg skal det sentrale spørsmålet "Hva er en havn"

«Landstrøm må være del av den nye sentrumsplanen»

23.08.16 Dagsavisen | Stavangers bykjerne skal foredles med den nye sentrumsplanen. Flere skal få bosette seg i sentrum, vi skal få mer handel, tilby flere arbeidsplasser, og få flere grøntområder. Gående og syklende skal få prioritet framfor de som velger å kjøre bil.

Bodø Havn Logo

Postadresse:
Postboks 138, 8001 Bodø

Sentralbord: +47 75 55 10 80
Faks.: +47 75 55 10 90

Besøksadresse:
Bodøterminalen, 4. etasje,
Rønvikleira, Bodø.
Norge

E-post: firmapost@bodohavn.no

Copyright Bodø Havn