Trafikk i havna

Aktuelt

Bodø Havn i media

2,7 millioner tonn gods flyttes fra vei til sjø

22.09.17 Havnemagasinet | Illustrasjonsfoto: Olav Helge Matvik/Kystverket Første tildeling av tilskudd til godsoverføring er klar. Av de elleve søknadene Kystverket mottok ved søknadsfrist 15. mai er det gitt tilsagn om tilskudd på til sammen nesten 93 millioner kroner til seks prosjekter.

Bodø Havn Logo

Postadresse:
Postboks 138, 8001 Bodø

Sentralbord: +47 75 55 10 80
Faks.: +47 75 55 10 90

Besøksadresse:
Bodøterminalen, 4. etasje,
Rønvikleira, Bodø.
Norge

E-post: firmapost@bodohavn.no

Copyright Bodø Havn