Styret har følgende representanter:

Adelheid Kristiansen, styreleder. Varamedlem, Cecilie R. Lekang

Inge Henning Andersen, nestleder. Varamedlem, Bernt Aanonsen

Cato Henriksen, styremedlem. Varamedlem, Tommy Wisth

Inger Hilde Tobiassen, styremedlem. Varamedlem, Jeanette Schau

Arild Nohr, styremedlem. Varamedlem, Jon Tørset

Arve Knutsen, Styremedlem (Nordlands Fylkeskommunes representant). Varamedlem, Stian Hiis Bergh

Erlend A. Willumsen, Styremedlem, Ansattevalgt representant.  Varamedlem, Vegard Smådal

 

Innkallinger og Protokoller

Under dokumenter legges innkallinger med sakspapirer, samt protokoller etter styremøter.