Nyhetsarkiv

 • Stabil utvikling i sjøtrafikken

  Til tross for utfordringer knyttet til koronasituasjonen kan Bodø Havn vise til en stabil utvikling i godstrafikken.

 • Inngår samarbeid om digitalisering av havnedata

  Driftsavdelingen fortøyer cruiseskip ved Terminalkai Sør

  I samarbeid med Oslo og Tromsø går Bodø Havn i gang med prosjektet HavneGEOdatabase. Prosjektet er finansiert av midler fra Kystverket, og Oslo Havn står i spissen som prosjekteier.

 • Ryddeaksjon langs Moloen

  Leder NMF avd. Bodø ved Moloen

  Norges Miljøvernforbund avd. Bodø har gått igang med et omfattende ryddeprosjekt på yttersiden av moloen og iløpet av knappe 10 timer er hele 1 tonn maritimt avfall ryddet opp.

 • Stenging av gjestehavnen i Bodø havn

  Det er besluttet å stenge gjestehavnen i Bodø havn i perioden 01. april-13. april, med mulighet for forlengelse. Dette som et tiltak for å begrense smittespredning.

 • Koronavirus - Covid-19

  Bilde av Bodø Havn-skilt

  Informasjon om endringer i driften i Bodø Havn som følge av koronautbruddet, samt oversikt over gjeldende regler for de som ankommer Bodø Havn.

 • Koronaviruset og sjøtrafikken

  Driftsavdelingen foran cruiseskip

  Regjeringen har vedtatt å stenge norske havner for internasjonal passasjertrafikk fra mandag 16.03. kl. 08.00. Lokal passasjertrafikk og godstransport vil fortsette som normalt.

Postadresse:
Postboks 138, 8001 Bodø

Sentralbord: +47 75 55 10 80
Faks.: +47 75 55 10 90

Besøksadresse:
Bodøterminalen, 4. etasje,
Rønvikleira, Bodø.
Norge

E-post: firmapost@bodohavn.no