I julen vil vi holde begrensede åpningstider på vårt kontor:

Kontoret har følgende åpningstider i jula:
Fredag 22. desember: 0800 - 1530
Onsdag 27. desember: 1000 - 1400
Torsdag 28. desember: 1000 - 1400
Fredag 29. desember: 1000 - 1400

Ved evt henvendelser som haster utover dette, kan havneoppsynet kontaktes på tlf 908 08020.