Vi lanserer "Min Side" for båtplass. For deg som båtplasseier innebærer det at du får en egen innloggingsside. Her kan du selv oppdatere kontaktinformasjon, informasjon om båt, sette deg på venteliste mm. Du vil også få oversikt over ledige plasser for evt. leie og informasjon om hvem som eier de forskjellige plassene. Informasjon om innlogging på «Min Side» er sendt ut på mail og sms til alle plasseiere.

For de med båtplass i Rønvik Havn og Marina har parkeringstillatelse til nå, blitt gitt i form av parkeringsoblat. Dette blir det nå slutt på og alle som har båtplass i Rønvik Havn & Marina vil måtte ta i bruk Easypark. Her vil du få aktivert et årskort som gjør at du kan parkere gratis ved marinaen gjennom hele året. Det er pr i dag kun mulig å registrere en bil pr båtplass. Ønsker du å benytte flere biler eller ha med besøkende, må disse kjøretøyene bruke Easypark-appen og betale for times- eller helgeparkering.

For spørsmål kontakt baatplass@bodohavn.no