Stillingen er administrativt underlagt Bodø Havn, og er normalt en tilleggsfunksjon en har i tillegg til ordinært arbeid der en forplikter seg til 10 dager øvelser og inntil 10 dager innsats i forbindelse med evt. aksjoner. Stillingen passer derfor i kombinasjon med stilling av øvrig teknisk/utførende karakter eks: brannkonstabel, maskinfører, elektriker mv.

Bodø Havn administrerer ordningen med innsatspersonell tilknyttet Kystverket beredskapsdepot i Bodø, på oppdrag fra Kystverket beredskapssenter.

Les mer på linken: http://ansatt.bodo.kommune.no/recruitment/jobid/2009