1 artikkel er merket med fritidsflåten
  • Snørydding i Bodø Havn

    Mange tror kanskje at Bodø Havn kun jobber med sjørelaterte ting, men sannheten er tvert imot.

Bodø Havn Logo

Postadresse:
Postboks 138, 8001 Bodø

Sentralbord: +47 75 55 10 80
Faks.: +47 75 55 10 90

Besøksadresse:
Bodøterminalen, 4. etasje,
Rønvikleira, Bodø.
Norge

E-post: firmapost@bodohavn.no