Trafikk i havna

Aktuelt

  • Stabil utvikling i sjøtrafikken

    15.05.20 Til tross for utfordringer knyttet til koronasituasjonen kan Bodø Havn vise til en stabil utvikling i godstrafikken.
  • Inngår samarbeid om digitalisering av havnedata

    28.04.20 I samarbeid med Oslo og Tromsø går Bodø Havn i gang med prosjektet HavneGEOdatabase. Prosjektet er finansiert av midler fra Kystverket, og Oslo Havn står i spissen som prosjekteier.

Postadresse:
Postboks 138, 8001 Bodø

Sentralbord: +47 75 55 10 80
Faks.: +47 75 55 10 90

Besøksadresse:
Bodøterminalen, 4. etasje,
Rønvikleira, Bodø.
Norge

E-post: firmapost@bodohavn.no