Bodø Havn KF vant fram i Pressens faglige utvalg(Pfu) etter at å ha klaget inn Dagens Næringsliv for brudd på god presseskikk i omtalen av rettsstriden mellom Bodø havn og Hurtigruten. Pfu har konkludert med Dagens Næringsliv har brutt to punkter i Vær varsom-plakaten i sin omtale av dommen

Sterke påstander

– DN publiserte etter dommen i lagmannsretten, der for øvrig Bodø Havn vant fram på alle punkter, en pressemelding fra Hurtigruten, med sterke og usanne påstander uten at Bodø Havn fikk uttale seg samtidig, sier markeds- og kommunikasjonssjef Erlend Willumsen i Bodø havn. Det ble heller ikke opplyst at artikkelen var en pressemelding fra Hurtigruten.

I artikkelen ble det påstått at Hurtigruten betaler dobbel kaileie, at pengene går til «fjonge restaurantprosjekter» og at cruiserederier får kjemperabatter. Dette ble i lagmannsretten tilbakevist og retten ga Bodø Havn medhold på alle punkter.

Dommen er klar

Og i dag kom altså dommen fra Pfu der de konkluderer med at Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk. Her er de to paragrafene som er brutt, ifølge Pfu:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.