Årets cruisesesong startet 17. januar med besøk fra det norske skipet Viking Sky. For anledningen fikk de salutt fra Skandse Compagniet på Nyholmen Skandse og Bodø Havn var på besøk ombord sammen med Visit Bodø for å ønske velkommen til Bodø og overlevere Bodø Havns crest. En slik salutt fra Skandsen og et hyggelig besøk ombord er vanlig hver gang et cruiseskip anløper til Bodø første gang, og i år har vi fått muligheten til å gjøre dette flere ganger. Til sammen har Skandse Compagniet totalt gitt 10 salutter og Bodø Havn har gitt ut 10 crester.

Vintersesongen for cruise ble i år veldig værhard og preget av at så mye som 8 planlagte anløp dessverre måtte kanselleres, først og fremst på grunn av vindforholdene. Men det ble faktisk gjennomført rekordmange vinteranløp til Bodø i år og nesten 9000 cruiseturister besøkte Bodø i januar, februar og mars. Det ble i det hele tatt satt mange rekorder innenfor cruise i Bodø i 2019. Aldri før vi hatt så mange anløp som i år med 26 anløp, og aldri før har det vært så mange cruiseturister i Bodø i en sesong med ca. 30 000 besøkende. Den 13. august ble det satt en nærmest uslåelig rekord for Bodø. Da tok vi imot hele 4 cruiseskip på samme dag. Denne dagen krevde mye planlegging fra alle involverte aktører og etter en lang dag med litt armer og bein var det godt å ta kveld vel vitende om at dagen hadde forløpt uten store problemer og med tilfredse besøkende. En annen rekord ble satt 15. august da skipet Costa Pacifica kom på besøk. Aldri før har et skip med så mange som 3 453 passasjerer besøkt Bodø. Også etter dette besøket var tilbakemeldingene svært gode fra de besøkende.

I år har ansvaret for maritim planlegging og gjennomføringen av cruiseanløpene i havna vært lagt til Joanna Skowron. Joanna er havneinspektør i Bodø Havn og har tidligere jobbet på cruiseskip internasjonalt fart. Vi er heldige som har en slik ressurs i havna og Joanna bruker mye tid på å planlegge i forkant av hvert anløp og evaluering i etterkant. Alt for at cruisebesøkene skal forløpe mest mulig sømløst for rederiene. Joanna sitter også som Bodø Havns representant i Salten Cruisenettverk.

Nettopp Salten Cruisenettverk må nevnes som en av årsakene til at årets cruisesesong har vært en suksess. Cruisenettverket ble etablert for noen år tilbake som et samarbeid mellom Bodø Havn og Visit Bodø for å organisere tilbydere og leverandører til cruisemarkedet i regionen. Cruisenettverket består i dag av et ti-talls aktører som møtes regelmessig gjennom året for å blant annet planlegge markedsaktiviteter og diskutere og organisere arbeidet med cruisemarkedet, med fokus på de landbaserte aktivitetene som utflukter, transport og guider. Cruisenettverket er organisert under Visit Bodø og finansieres av medlemmene, med Bodø Havn og Avinor som de største bidragsyterne. Det er verdt å nevne at Polar Tours har en koordinerende rolle som DMC (Destination Management Company) for nettverket og er de som primært koordinerer de landbaserte aktiviteter for rederiene ved cruiseanløp i Bodø.  

Nå er det et lite opphold i cruiseanløpene, men vi venter spent på neste års sesong som starter opp 14. januar. Allerede nå ser vi at det går mot nye rekorder da det er booket inn 32 anløp i 2020 og 35 anløp er allerede booket for 2021.