I forbindelse med ny havne- og farvannslov har Bodø Havn KF sendt ut høringsbrev og forslag til ny forskrift for farvannsavgift i Bodø kommune. Avgiften planlegges innført fra 1. januar 2021 og vil erstatte dagens anløpsavgift.

Høringsfristen er 30. november. Merknader sendes på epost til Bodø Havn KF firmapost@bodohavn.no