Onsdag 18.12. hadde Bodø Havn sin årlige ISPS-øvelse. Øvelsen har til hensikt å teste ut havnas sårbarhet, sikringstiltak og varslingsrutiner. Den kartlegger også hva man er god på og hva man kan bli bedre på. Under årets øvelse ble det sett nærmere på hva som må gjøres dersom sikringsnivået heves. Det ble også sett på hvordan endret sikkerhetsnivå påvirker sikkerhetskontroll og mobiliseringen av ressursene i havna.

- Siden vi er en ISPS-havn er vi pliktig til å ha regelmessig drilling og øvelser. Desktopøvelsen er en del av de årlige kravene som vi er nødt til å gjennomføre for å få godkjent ISPS forteller Morten Nydal, driftssjef og PFSO.

Nordic Crisis Management sto for regien av årets skrivebordsøvelse. Aktører som holder til på havneområdet fikk også mulighet til å delta. I år deltok Norlines og ST1 på øvelsen, i tillegg til ansatte fra Bodø Havn. Det er viktig for havna å involvere aktører som holder til på havneområdet. Ved å involvere dem i slike øvelser får vi delt viktig informasjon om ISPS, sikringsplaner og hvordan disse anvendes ved nødsituasjoner.

- Det er greit at brukerne av havna vet hva som ligger i begrepet ISPS, at de får se at der er mer enn et gjerde som skiller ISPS-området fra øvrig areal, sier Nydal.

At dette er en nyttig øvelse er det ingen tvil om. De årlige ISPS-øvelsene er viktig av flere årsaker. Det fungerer som et oppfriskningskurs i hva ISPS er og hvilke forhåndsregler man må ta som ISPS-havn. Det terper på hvordan man vurderer, håndterer og samhandler under ulike situasjoner, gjennom visualisering. Men kanskje viktigst av alt, så sørger øvelsen for at havna er rustet til å håndtere unormale hendelser og situasjoner.