Informasjon om koronaviruset og Bodø Havns drift
Koronapandemien påvirker samfunnet i stor grad og vi får stadig inn henvendelser om hvordan dette påvirker skipsfarten inn til Bodø og den daglige driften i Bodø Havn. Havner regnes som samfunnskritisk infrastruktur som skal prioriteres i den aktuelle situasjonen. De tiltak som er iverksatt av offentlige myndigheter for å begrense trafikk og redusere smitterisiko er primært rettet mot persontrafikk og bevegelsesfrihet for personell. Det betyr at skip kan anløpe Bodø Havn og godstrafikken går inntil videre som normalt. Aktørene som holder til i Bodø Havn har åpent, men mange har stengt for besøkende. Det anbefales derfor at man tar kontakt på telefon dersom man ønsker kontakt. 

Dersom det er behov for adgangskort til ISPS områder eller annen bistand kan havneoppsynet kontaktes på tlf. 908 98 020. NB! Husk gyldig ID ved adgangskort.

Bodø Havns kontorer holdes stengt for besøkende, men driften er fortsatt operativ. Som et tiltak for å hindre spredning av smitte er tjenestetilbudene derimot noe redusert. Det vil si at ansatte i operativ tjeneste; havneoppsynet og driftsavdelingen er bemannet. Havneoppsynet er tilgjengelig som normalt, men siden oppsynets rolle betegnes som samfunnskritisk oppholder de seg på avgrensede områder for å minimere muligheten for smitte. Det betyr at oppsynet kun er tilgjengelig via telefon i tiden fremover. Driftsavdelingen er fult bemannet som vanlig, men jobber mer spredt enn normalt. De har likevel fortsatt mulighet til å stille opp for fartøy dersom det skulle være behov for fortøyningshjelp eller andre tjenester.  

Øvrige ansatte i Bodø Havn jobber stort sett fra hjemmekontor men kan nås via sentralbord 75 55 10 80.

Gjeldende regler for alle som ankommer Bodø Havn (24.03.20)

 1. Alle som ankommer Bodø kommune etter reiser i områdene: Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder, ilegges hjemmekarantene i 7 dager etter ankomst. Denne karantenen forlenges med 7 dager dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking, jf.  Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 2.
 2. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. Med isolering menes at man oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Symptomene er hoste, feber, kort-/ tungpustet.
 3. Reisende som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av Covid-19 skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten, og kan ikke bruke offentlig transport.
 4. Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
 5. Er du tilreisende til Bodø og har spørsmål knyttet til koronaviruset kan Bodø Kommune kontaktes på tlf. 476 59 902. Telefonen er betjent mellom 08.30-14.30 på hverdager.
 6. Mannskapet som skal i land skal uten unødig opphold fraktes til sitt hjemsted, evt. til flyplass for videre transport.
 7. Mannskap som skal om bord, og som kommer tilreisende, skal fraktes fra flyplass og direkte til skipet. Dette jfr. punkt 6 i forskrift om utvidet karantenebestemmelse, som sier at fører og personell av vare- og passasjertransport er unntatt fra de lokale karantenekrav som tilsier 14 dagers karantene for tilreisende (for de angitte områder).
 8. Skip kan gjennomføre nødvendig proviantering.
 9. Har du spørsmål om dokumentasjon ved mannskapsbytte? Se sjøfartsdirektoratets hjemmesider her.
 10. Fartøy som har mistanke eller påviste tilfeller av sykdom eller skade som kan ha betydning for internasjonal folkehelse ombord, skal varsle ifra om dette til Folkehelseinstituttet, Kystverket eller kommunelege.

Viktig kontaktinfo
Dersom du har symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med følgende;

 • Har du behov for helsehjelp, ring fastlege eller legevakt på 116 117
 • Ved fare for liv og helse, ring 113.
 • Har du spørsmål om koronaviruset, ring Helse Norges informasjonstelefon på 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager 08-18 og helger 10-16.

Det er viktig at personer med luftveissymptomer ringer før de oppsøker lege. Dette for å unngå eventuell smitte ved legekontorene.

Nyttige lenker

Sjøfartsdirektoratet om koronasituasjonene

Kystverkets svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med utbruddet

Generell informasjon fra Regjeringen

FHI temaside