Navn: Joachim Johnsen
Fartstid i Bodø Havn: 3 måneder
Stilling: Fagarbeider

Hovedoppgaver: Vedlikehold av havnebilene, samt havnebåtene sammen med Tom-Roger


Hva er Bodø Havn for deg?

Før jeg begynte i jobben hos Bodø Havn visste jeg lite om virksomheten. Det jeg kjente til var det som var blitt skrevet i avisene. Etter at jeg begynte i jobben som fagarbeider har jeg innsett at Bodø Havn er så utrolig mye - det er byens ansikt sett fra sjøsiden.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?

Ingen dag er lik, og det er stor variasjon i arbeidsoppgavene. Typiske oppgaver er sveising, maling, vedlikehold av eiendom og areal og snøbrøyting på vinterstid. Noen dager er jeg ute på oppdrag sammen med andre fra driftsavdelingen – som regel Tom, mens andre ganger jobber jeg mer selvstendig. Når vi er ute på oppdrag utfører vi diverse vedlikeholdsarbeid. Det kan være alt fra å hente ting som flyter ute i havna til reparasjoner ved distrikskaiene. Har vi besøk av større skip, sånn som cruise, er jeg med på å fortøye skipene. Store deler av jobben handler om å yte god service overfor kundene våre.

Til tider er jeg ute med Solvik sammen med dykkerne fra Bodø Kommune. Som regel tar Tom-Roger denne jobben, men dersom han ikke har anledning til det, blir det min oppgave. Da kjører jeg Solvik, havnebåten, og bistår dykkerne ved behov. Ellers har jeg ansvar for vedlikehold av havnebilene. Det innebærer at jeg må påse at bilene er i god stand og at det ikke vesentlige feil eller mangler på kjøretøyene. Jeg må også tilse at EU-kontroll og annen service blir gjort innenfor fristene.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?

Jeg er veldig interessert i båt, og er vokst opp med å være ute på havet. Så jeg har vel hatt en tilknytning til det maritime fra en ung alder. Jeg har også lagt merke til havneoppsynet da de har vært ute på rundene sine, og har hatt inntrykk av at Bodø Havn er en spennende plass å jobbe. For meg har det alltid virket som en fin arbeidsplass, men jeg har aldri helt vist hva Bodø Havn er. Da jeg så utlysningen til stillingen som fagarbeider var jeg ikke i tvil på om jeg skulle søke. Jeg så på det som en fin mulighet til å få jobbe med det maritime og å prøve noe nytt, men også som en mulighet til å bli bedre kjent med Bodø Havn.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….

Er at det er varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø – som gjør at jeg trives veldig godt i arbeidshverdagen.