Navn: Joanna Skowron
Antall år i Bodø Havn: 7 år
Stilling: Havneinspektør / Ass. PFSO
Hovedområder: Cruise og leiekontrakter – langtidsleie næringsfartøy og vinterleie fritidsbåter

Hva er Bodø Havn for deg?
Bodø Havn for meg er båt, trafikk og logistikk.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Arbeidshverdagen min varierer fra dag til dag – ingen dag er lik.

På sensommeren/tidlig høst er det stort fokus på tildeling av plasser til kunder som ønsker vinterleie i småbåthavna. Året igjennom jobber jeg med tildeling av båtplass til næringsfartøy som ønsker langtidsleie. Det går mye tid til å se på logistikken i havna – hvor er det ledige plasser, hvem har bestilt plass hvor osv. Ellers er det mye kommunikasjon på telefon, mail og VHF med skip som kommer inn og går ut av havna.

Jeg jobber også mye med cruise gjennom hele året. Å få besøk av cruiseskip krever en god del planlegning både før, under og etter cruisebesøket. I forkant av et cruisebesøk registrerer jeg cruiseskipets bestilling og tildeler kaiplass, tekniske spørsmål besvares og jeg bestiller opp forespurte tjenester sånn som avfall og vann. Under cruisebesøket er jeg med på fortøyning av skipet, kommuniserer med losen og sørger for trygg ferdsel. I etterkant av et besøk sender jeg ut faktura til cruiserederiet, har oppfølging av skipsagenten og registrerer tilbakemeldinger. I tillegg deltar jeg jevnlig på møter med cruisenettverket i Bodø for input rundt Bodø som destinasjon.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Å få jobbe med det maritime har alltids vært viktig for meg og var en stor driver for at jeg søkte jobb i Bodø Havn. Jeg har hatt interesse for det maritime siden jeg var 8 år og drev med seiling som fritidsaktivitet. Etter mange år i Bodø hvor jeg jobbet innenfor andre områder, ble savnet etter det maritime stort, og da Bodø Havn utlyste stillingen som havneinspektør ble jeg oppfordret av mannen min til å søke.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn er ….
Å få jobbe med det maritime. I tillegg er det varierende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø som gjør at jeg trives veldig godt. Bodø Havn er en fremtidsrettet bedrift i endring, hvor det skjer mye spennende og det er morsomt å få lov til å være en del av det.