Navn: Mads-Olav Rønning
Fartstid i Bodø Havn: Ca. 5 måneder
Stilling: Controller
Hovedoppgaver: Jobber med det meste som er av økonomisk karakter. Det innbefatter blant annet økonomisk bistand av virksomheten, samt utarbeidelser av økonomiske analyser som blir brukt som beslutningsgrunnlag av ledergruppen.


Hva er Bodø Havn for deg?
Bodø Havn for meg er en liten, men svært kompetent organisasjon.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut?
Arbeidsoppgavene mine varierer noe. Jeg jobber blant annet med utarbeidelse av lønnsomhetsvurderinger i forhold til tjenester, månedlige og tertialvise økonomiske rapporter, utarbeidelse av budsjett, samt løpende budsjettreguleringer. Jeg foretar også analyser av aktivitetssiden ved
å blant annet se antall anløp, størrelser, type aktivitet, osv.

Året 2019 byttet Bodø Havn både økonomi- og havnedatasystem. Det har derfor vært en del arbeid med dette det siste halvåret. Spesielt i forhold til å ordne ett godt oppsett som muliggjør for gode analyser i etterkant. Fremover skal jeg jobbe en del med Environmental Port Index (EPI), som er et incentivsystem som skal oppfordre til bærekraftig og miljøvennlig sjøfart. Foreløpig er det ikke så veldig mye arbeid med dette, men regner med at det blir mer utover året, da ordningen skal implementeres i løpet av 2020.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Jeg søkte jobb i Bodø Havn av flere årsaker. Jeg hadde et behov for nye utfordringer, og oppfattet Bodø Havn som en attraktiv arbeidsplass, med mange spennende bein å stå på. Jeg oppfattet også at kompetansenivået var høyt, med gode muligheter for kunnskapsoverføring.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er blant annet det
gode arbeidsmiljøet som er i Bodø Havn. Vi er en liten organisasjon med ulike bakgrunner som etter min mening passer godt sammen. Det er alltid noen gode og morsomme historier rundt lunsjbordet.

Jeg opplever også organisasjonen som svært mottagelig for nye ideer og tankesett. I tillegg verdsetter jeg mulighetene arbeidsgiver gir til å prøve ut nye ting. Arbeidsoppgavene så langt har vært svært varierende, og dette setter jeg pris på.