Stortinget er i feriemodus, men rundt i departementene jobbes det for fullt. 

I disse dager er Samferdselsdepartementet ute på turné langs kysten, og fredag fikk Bodø Havn sjansen til å presentere sine planer for de kommende årene.

Statssekretærene Tom Cato Karlsen (Frp) og Reynir Johannesson (Frp) ble orientert om Bodø Havns virksomhet, men først og fremst handlet møtet om utfordringene man nå forsøker å løse.

Og da særlig en Nord-Norgelinje som skal frakte godstrafikk sjøveien mellom Bodø og Tromsø, og på den måten få mye av godstrafikken bort fra veiene.

- Spennende tanker

- Dette er veldig spennende tanker, sier Johannesson som kommer til å følge dette opp videre.

- Vi vil holde kontakt med tanke på hvordan vi kan bidra med en insentivordning, sier han.

Etter at godsruta som "Tege" gikk i 30 år ble nedlagt, har det ikke lyktes å få på plass en erstatning.

Tidligere forsøk på å løse dette har strandet på grunn av EØS-regelverket, men Bodø havn og samarbeidspartnerne (Tromsø havn og Løding havn, samt Kystverket) har funnet eksempler fra andre land i Europa hvor man har klart å løse lignende utfordringer. Det er gjort grundige analyser, og en foreløpig rapport skal være klar 1, juli.

Deretter vil prosjektgruppa jobbe videre med de forskjellige godsaktørene, Jernbaneverket og rederiene, før sluttrapporten skal være ferdig innen 30. november.

Samler innspill til NTP

Statssekretær Johannesson beskriver kystturnéen som en slags sommerskole.

- Det er veldig spennende å høre om alle disse framtidsrettede prosjektene langs kysten. Kyst er et nytt område for Samferdselsdepartementet, men et område vi ser som helt naturlig at ligger under oss. Vi oppdager stadig ting å ta tak i, og som vi kommer til å følge opp. Dette er også en fin måte for oss å samle innspill til Nasjonal Transportplan, sier Johannesson.

Det snakkes mye om at Norge er i krise, noe Johannesson ikke kjøper helt uten videre.

- Den nasjonale debatten sier at vi er i krise. Det er selvsagt store utfordringer noen steder, mens det andre steder, som for eksempel her i Nord-Norge, er overskudd av arbeidsplasser. Dette er en landsdel i vekst, og det er ikke spørsmål om det blir fortsatt vekst, men heller om hvor mye, sier han.