Bodø har blitt et populært reisemål blant cruiseturistene. Dette viser cruisetallene for de siste årene. En gradvis økning i cruisetrafikken de siste årene tyder på at trenden ikke kommer til å snu med det første. Med et totalt antall på 30 innmeldte cruiseanløp og 33.485 cruisepassasjerer for 2020 går Bodø Havn mot enda en ny cruiserekord.

Går mot nytt rekordår
Allerede fredag 7. februar starter årets cruisesesong. Da ønsker vi velkommen til førstegangsanløpet Viking Star. Fra 7. februar til 30. april er det meldt inn 13 cruiseanløp med til sammen rundt 13.844 gjester om bord. Hurtigrutens nye tilskudd, ekspedisjonsskipet Fridtjof Nansen, anløper for første gang i april og har planlagt totalt 6 anløp i løpet av 2020. For sommermånedene mai til august er det meldt 16 anløp og 18.375 cruisepassasjerer. Også i høstmånedene vil vi ønske velkommen til cruiseskip. Da er det meldt inn ett anløp med 1.266 gjester. Cruisesesongen 2020 forventes avsluttet med dette ene oktoberanløpet fra AIDAaura. 

Mange av cruiseskipene som har vært innom Bodø tidligere år tar også turen tilbake i 2020. Blant annet ser vi mange av AIDA-skipene vende tilbake i år. Det samme gjelder for Black Watch, Marina og Albatros. I tillegg kommer flere førstegangsanløp, deriblant Balmoral, Queen Victoria, og Marella Explorer 2.

Det har vært en betydelig økning i antall cruiseanløp og passasjerer de siste årene, og i år som tidligere år går Bodø Havn mot et nytt rekordår. Dette er en utvikling som er i tråd med det vi, lokalt næringsliv og cruisenettverket ønsker og har jobbet hardt for. 

Se komplett cruisekalender for 2020 her.

Bodø Havn innfører miljøprising for cruiseskip
I 2020 vil Bodø Havn innføre EPI-prising for cruiseskip som anløper Bodø.

EPI er et verktøy utviklet av 13 norske havner i samarbeid med DNVGL. Modellen benyttes til miljødifferensiert prising, og tar sikte på å stimulere og belønne de skipene med lavest miljøpåvirkning. Målet er at modellen skal gi incentiver til cruiseskipene slik at det blir økt investering i grønne løsninger og mer lønnsomt å være miljøvennlig. Ved å innføre EPI i Bodø Havn håper vi å kunne bidra til en mer grønn og miljøvennlig cruisetrafikk til Bodø.