Allerede i mai startet planleggingen av årets båtsesong, da blålysetaten, smittevernoverlegen og Nokas ble invitert til et felles møte for gjennomgang av smitteverns- og sikkerhetstiltak for en trygg og sikker båtferie i Bodø. Starten av juni gikk til driftsarbeid på bryggene, hvor sidene av bryggene ble skrapt for skjell, tang og tare, og andre organismer og vekster som gror under havflaten.

- Skraping av gjestebryggene er en jobb vi gjør to ganger i året, forteller fagarbeider Joachim Johnsen, før han legger til – det gror godt på bryggene, så det er viktig at jobben blir gjort. Det skaper trivsel og trygghet for ferierende i havna.

Å skrape bryggene er ikke bare for det estetiske, men også for å sørge for at leiderne er rene og uten store hinder dersom uhellet skulle være ute. Dessuten bidrar det til å minimere risikoen for at propeller setter seg fast i tang og annet vekst på bryggene og reduserer unødvendig belastning på bryggene.

Gjestehavna ubemannet i år
I år er havneverten byttet ut med informasjonsskriv som henger på samtlige strømskap i tilknytning til gjestehavna. Tidligere år har gjestehavna vært bemannet med en havnevert som har vært tilgjengelig for spørsmål og tips. Det er den derimot ikke i år. Det vil si at dersom det er behov for kontakt med Bodø Havn, må havneoppsynet kontaktes.


- Som følge av korona har det i år blitt besluttet å ikke ha havnevert, men det er hengt opp god informasjon på gjestebryggene. Også er havneoppsynet tilgjengelig på telefon 24/7, forteller driftssjef Morten Nydal.

Servicerommet i tilknytning til gjestehavna er åpent som normalt. Samtlige besøkende oppfordres til å følge gode smittevernsrutiner under sitt opphold og spesielt ved bruk av fellesarealer. På servicerommet er det hengt opp spritdispensere og det forventes at hender sprites når man ankommer og forlater bygget.

Bunkringsmuligheter ved tre brygger
For gjestende fritidsfartøy vil det være mulig å bunkre drivstoff ved tre punkter i Bodø havn. Bunkringsanlegg for bensin og diesel finnes på egen flytebrygge sør for Moloen og er i regi av Bodø båtforening. På innsiden av moloen finnes også egen bunkringsbrygge for diesel fra Lyngar. I tillegg er det et bunkringsanlegg for bensin og diesel på flytemoloen ved Rønvik Havn og Marina, innerst i havna. I tillegg til bunkring er det lagt opp for vannfylling ved bunkringsanlegg Rønvik Havn og Marina og Lyngar.

- Kunder gjøres oppmerksom på at porten ved Rønvik Havn og Marina i tilknytning til betalingsautomat automatisk vil gå i lås etter fem minutter. For å unngå at døren går i lås kan kunder la porten stå åpen til man har betalt for bunkringen, forklarer Nydal.