Kystverket skal i perioden fra uke 32 til uke 40 utføre sprengningsarbeider i skipsleia inn til Bodø havn. Det vil også i perioden bli benyttet slepelekter for frakt av sprengtmasser i samme område.

Varsel er tidligere gitt i EFS nr. 2, 2020. Side 159, nr. 61072 Salten Bodø. Kart: 65,136,476.

Sprengningene varsles med sirene og over VHF kanal. 16.

Vaktbåt som benyttes er Norslep med kjenningsmerke LFSK.

Det henstilles til fartøyer å vise aktsomhet og passere sprengningsriggen med sakte fart.