De siste månedene har vist at hverdagen fort kan snus på hodet. Det har havna også måtte erfart og har tilpasset seg således. De som kan har de to siste månedene jobbet fra hjemmekontor. For noen i havna går likevel hverdagen tilnærmet som normalt. En som ikke har merket stort til forandring er havneinspektør Tore Sannes. For han går hverdagen som før med planlegging av anløp, anløpsregistrering, fakturering og kommunikasjon.

- Det er mange henvendelser om båtplass, så det går mye tid til planlegging av anløp. Ellers går det en del tid til fakturering og kommunikasjon med fartøy, forteller havneinspektør Tore Sannes.

Bortfall av cruiseanløp og Hurtigruten i begrenset rute

Bodø Havn har de siste årene blitt et populært helårs reisemål for turister, og skulle etter planen ha 33 anløp på besøk ni av årets 12 måneder,  i tillegg til to daglige anløp av Hurtigruten. Koronasituasjonen har derimot snudd hele cruisenæringen på hodet, og anløpene ut mai og store deler av juni er som følger kansellert. I likhet med andre norske cruisehavner regner Bodø Havn med at hele cruisesesongen 2020 kanselleres.

I tillegg til bortfallet av cruiseanløp har Hurtigruten lagt de fleste av sine skip til kai, og går kun i en begrenset rute mellom Bodø og Kirkenes, med to ukentlige anløp til Bodø. Pr nå ser det ut som at denne ruten vil vare frem til og med 15. juni.


- Man merker en stor endring i passasjertrafikken på grunn av frafall av cruise og Hurtigruten, men ellers er mye som før med hurtigbåtene og fergene, skyter Sannes inn.

Økt trafikk i havna, men utvikling i godstrafikken holdes vedvarende

På tross av alle utfordringene knyttet til koronasituasjonen, har Bodø Havn registrert en positiv utvikling i sjøtrafikken og aktiviteten i havna har generelt vært høy.

- Det har vært en jevn trafikk de siste to månedene, og til tider mer trafikk enn vanlig, forteller Sannes. Før han følger opp – Trafikken har vært god, men er veldig væravhengig. Den siste uken har havna vært så å si full.

Det er spesielt to skipstyper som trekkes frem: godsfartøy og fartøy relatert til oppdrettsnæringen.

- Mye av trafikken i havna er knyttet opp mot gods og oppdrettsnæringen. Trenden viser en økning i fartøy relatert til oppdrettsnæringen; det går mye i fôrbåter, service. Ankerhåndtering og brønnbåter, forklarer Sannes.

Til tross for en økningen i trafikken i havna peker tallene noe nedover for godstrafikken. Tallene har holdt seg vedvarende en god stund, med fremtidsutsiktene tilsier at godstrafikken inn til Bodø Havn vil gå noe ned i tiden fremover. Håpet er likevel at nedgangen vil være kortvarig og at godstrafikken raskt vil ta seg opp igjen når ting begynner å stabiliserer seg i samfunnet.