Bodø Kommune v/kommuneoverlegen har onsdag 01. april vedtatt en ny lokal forskrift for å begrense ytterligere spredning av koronaviruset. Som en del av tiltak for å begrense smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge gjestehavnen i Bodø havn for tilreisende. Beslutningen er i tråd med de nasjonale føringene om å begrense tette ansamlinger av mennesker, redusere smittespredning og begrense belastningen på det lokale helsevesenet. I tillegg støtter det opp under regjeringens oppfordring om å ikke foreta unødvendige fritidsreiser og ikke å være mer enn fem personer sammen.

- Det er viktig at vi gjør det vi kan for å forebygge og begrense smitte, også i havnen. Vi er trygge på at båtfolket er fornuftige mennesker som skjønner at det er nødvendig med fortsatt strenge tiltak, sier havnedirektør Kjersti Stormo.

Stengingen betyr i praksis at det ikke vil være mulig for gjestende fartøy å legge til for døgnopphold ved gjestehavnen i småbåthavna. Servicebygget på Molostua med toaletter og dusj vil også være avstengt i perioden. Gjestehavnen vil i perioden bli kontrollert av Bodø Havn og NOKAS. Dersom det blir oppdaget at fartøy har lagt til ved gjestehavnen for døgnopphold i denne perioden vil det bli slått ned på.


Fortsatt mulighet for kortidsfortøyning
Gjestehavnen holdes stengt for døgnopphold, men vil fortsatt holdes åpen for av- og påstigning og kortidsfortøyning. Herunder vil det også være tillat med dagsbesøk for nødvendig tilsyn og vedlikehold av fartøy, samt bruk av gjestehavnen som nødhavn og til forsyninger. Fortøyninger skal i disse tilfellene skje med minst 2 meters avstand.

Det gjøres oppmerksom på at forskriften ikke gjelder opphold for næringsdrivende fartøy når de har fått tildelt plass av havneoppsynet.

Les fullstendig forskrift om å stenging av gjestehavnen i Bodø havn.

Holdes stengt til over påske
For mange båtfolk er påsken selve starten på båtsesongen, og noe mange ser frem til. Starten på årets sesong blir derimot noe spesiell som følge av den pågående koronapandemien, da Regjeringen har oppfordret folk til å unngå unødvendige fritidsreiser. Gjestehavnen i Bodø havn er således besluttet stengt for døgnopphold fra onsdag 01. april kl.15.00 til mandag 13. april kl. 15.00. Dette er noe som trolig vil få konsekvenser for mange som allerede har planlagt en påske på sjøen og i Bodø havns gjestehavn, mens forskriften må sees på som et tiltak i forbindelse med fellesdugnaden som vi alle skal bidra til.


- Stengingen av gjestehavnen er selvsagt ingen hyggelig åpning av årets båtsesong, men det er nødvendig i den rådende situasjonen. Gjestehavnen er foreløpig stengt frem til over påske, men dette kan bli forlenget, avslutter havnedirektør Kjersti Stormo.