Onsdag og torsdag i uke 38 var Ledergruppa, sammen med Havnestyret, kommunaldirektøren for næring og utvikling og assisterende rådman, på strategiseminar på Østlandet. Over to dager var de på besøk hos Moss Havn, Borg Havn og Larvik Havn. Hensikten med turen var å se på hvordan de ulike havnene har løst utfordringer knyttet til havnestruktur - med fokus på havnas funksjoner, havna som samfunnsaktør og tilrettelegger for næringslivet.

Grunnen til at nettopp disse havnene ble besøkt er at samtlige havner har et meget bevisst forhold til næringsutviklingsdelen. Det er havner som aktivt bruker bakarealene sine for å fremme sjøtransporten og som dermed skaper huber av aktører som helt eller delvis velger sjøveien. Med dette har de skapt havneområder som fremmer samarbeid og deling av kunnskap.

De besøkte havnene kan vise til ulik selskapsform - noen som kommunale foretak og andre som interkommunale foretak. Det var et bevisst valg fra Bodø Havn sin side å velge havner med ulik organisasjonsstruktur. Intensjonen var å få et større innblikk i havnedriften, hvor mye eierskapet påvirker driften og hvor involvert kommunen er - spesielt med fokus på kommunen som premissleverandør. Dette var også grunnen til at kommunaldirektøren for næring og utvikling, Odd Henriksen, og assisterende rådmann, Anna Welle, deltok på turen.

For Bodø Havn er havneutvikling lik næringsutvikling – det går som hånd i hanske, og derfor er det viktig at vi som nærings- og samfunnsaktør ser mot havner, som har tatt et vellykket bykst mot fremtiden, for å tilegne oss verdifull kunnskap og kompetanse.