Navn: Truls Mortensen
Fartstid i Bodø Havn: 11 år
Stilling: Eiendomssjef

Hovedoppgaver: Overordnet FDV, prosjektene i Bodø Havn, leieavtaler – avtaler opp mot areal, bygg og infrastruktur, og anskaffelser

Hva er Bodø Havn for deg?
Bodø Havn for meg er en fasilitator for næringslivet og en forlenget arm av Bodø Kommune for tilrettelegging av maritim næring og utvikling, og som lar næringslivet blomstre. Jeg synes vi sier det så fint i forretningsidéen vår: «Bodø Havn skal legge til rette for næringslivets transportbehov og passasjertrafikk. Vi skal sørge for effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift som gir havna god økonomi og havnas kunder gode rammevilkår.»

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Jeg har en veldig varierende arbeidshverdag.

Typiske arbeidsoppgaver er oppfølging av pågående prosjekter og planlegging av nye prosjekter. Prosjektbiten er en del av eiendomssjefstillingen. Innenfor prosjekt jobber jeg også en del med det som går på offentlig anskaffelser, samt opp mot kommunen og deres rammeavtaler. Jeg synes det er viktig at vi skaper gode synergier sammen med vår eier, Bodø Kommune, og at vi påtar oss oppdrag som skaper ringvirkninger for hele samfunnet.

Å opprettholde en pågående dialog med kunder opp mot areal, bygg, kaier og brygger kan også betegnes som en sentral del av stillingen min. Dette omfatter også leieavtaler, revidering av disse avtalene og inngåelse av nye. Jeg har i tillegg ansvar for overordnet planlegging av periodisk vedlikehold av areal, bygg, kaier og brygger. All infrastrukturen som Bodø Havn forvalter.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Etter flere år på sjøen startet jeg i jobb hos Nordland Betong. Der jobbet jeg i 20 år før jeg søkte meg til Bodø Havn. Det var det maritime som tiltrakk meg. Jeg søkte først på en stilling som havneinspektør, men søknaden ble avslått grunnet krav om styrmannsutdannelse. Året etter var kravet tatt bort så jeg søkte på nytt og fikk da jobben som havneinspektør. Jeg jobbet en periode innenfor havneoppsynet før jeg etter hvert fikk flere oppgaver innenfor prosjektarbeid. Dette gled så over til at jeg fikk rollen som assisterende driftssjef og så driftssjef. I mars i år hadde vi en omorganisering og jeg gikk da over til å bli eiendomssjef, men tok deler av driftssjefjobben inn i rollen som eiendomssjef.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er de interessante, utfordrende og varierende arbeidsoppgavene, samt gode arbeidskollegaer. Denne kombinasjonen er bra. I tillegg synes jeg det er fint at ingen dag oppleves som lik.