Strategiplanen skal bidra til at havnen også i fremtiden er en sentral aktør i forhold til utviklingen av samfunnet og næringslivet i Bodøregionen.

Bodø Havn er et kommunalt foretak heleid av Bodø kommune. Havnen har en svært strategisk beliggenhet i Nord–Norge med hensyn til gods- og persontransport, fiskeressurser, cruisetrafikk, lovende felter for olje- og gass samt generell infrastruktur.

I Bodø møtes, som det eneste sted i Norge, hele det nasjonale transportnett – stamnettshavn, stamled, stambane, stamveg og stamlufthavn. Det gir Bodø Havn gode muligheter for videre utvikling.