Søknad om lagerleie

Fyll ut skjema under for å sende søknad om å leie av lagerplass til tom båthenger.

Prisen for sessongen er kr. 1.800,- og gjelder hele sessongen, uavhengig av om plassen benyttes kun for deler av sessongen, gjelder også om plass tildeles for deler av sessong.

Med sessong menes fra 1. april til og med 30. september.

Det er ikke tillatt å benytte plass til lagring av båthenger med båt!

Leietaker er selv ansvarlig for at båthenger er forvarlig sikret slik at den ikke kan gjøre skade på utstyr og personell ved evt sterk vind ol.

Ved å sende inn skjema godtas disse vilkårene. 

Ved tildeling vil kart hvor tildelt plass er merket. Når henger er kommet på plass vil vi merke båten med oblat for sesongen. Faktura for leie vil bli sendt deretter.