Båtplasser på Bodø Havn sine brygger tildeles etter ansiennitet på venteliste. Finnes ikke venteliste på aktuell plass skjer tildeling fortløpende. For å komme på venteliste må skjema fylles ut her på våre hjemmesider. Link finner du i meny til høyre.
Du kan også nå søke om å leie plass for å lagre båthengeren. Søknadsskjema, priser og informasjon finner du også i menyen til høyre.
Priser for plasser finner du i vår prisliste og kan åpnes på ved å klikke her.


Bodø Havn eier og administrerer følgende brygger:

Brygge i Molorota

59 båtplasset til fartøyer opp til 25 fot

Brygge 1 

Brygge har plass til 67 fartøyer opp til 35 fot.

Bølgedemperen

På innsiden av Bølgdemperen leies det ut longside plasser til større fartøyer.
Øvrige brygger innenfor bølgedemperen eies og administreres av Bodø Båtforening.

Brygge Rønvik

På denne brygga leies det kun ut sommerplasser for fartøyer inntil 20 fot. (Sesong fra 1. april til 15 september)

Rønvika Havn & Marina

322 båtplasser fordelt på bredder fra 2,5 meter til 6,5 meter.
123 boder i størrelsene 3,9 m2, 4,9 m2 og 11 m2, bodene er lokalisert nede under vannlinjen i bølgedemperen.
RHM er helårsplasser.

Ta kontakt med Bodø Havn på firmapost@bodohavn.no eller ring 75 55 10 80 for mer informasjon.