Fyll inn skjema for å sette deg på venteliste. Står du på ventelisten fra før og ønsker endring ber vi om at du kontakter oss på firmapost@bodohavn.no.

Fra 2019 innføres gebyr for å stå på venteliste. Gebyret er kr. 500,- pr båtplass, pr år, man er registrert for. Dvs, ønsker du å stå på venteliste for både 3 meters bredde, og 3,5 meters bredde, må du betale ventelistegebyr for begge plassene og du mottar da 2 fakturaer. NB. Du må da sende skjema to ganger.

Tildeling vil skje fortløpende etter ansiennitet på ventelisten, oppføringen vil ikke være gyldig før gebyret er betalt. Betales ikke faktura blir man slettet fra ventelisten. Ved evt ny registering vil man komme nederst på listen. Gebyret vil ikke bli tilbakebetalt om man trekker seg fra listen eller ved tildeling av plass.
Takker man nei til tilbudt plass settes man nederst på ventelisten, evt så kan man bli slettet uten noen varsel om man ikke gir tilbakemelding på tilbud om plass.


Kontakt informasjon :


Informasjon om båt og ønsket båtplass :

Gjelder bytte av plass  

Maks lengde på båt på bryggene er slik:
Molorota 25 fot - Brygge1 35 fot - Brygge Rønvik (sommerbryggen) 20 fot
Ved Rønvika Havn & Marina er grensene satt i 0,5m bredder og beregnes på denne måten:
Båter opp til 3,6m bred skal ha minimum 40 cm til fendring totalt og båter over 3,6m skal ha minimum 60 cm til fendring. Er båten 2,6 m bred er det minimum 3 m båtplass som gjelder.

Priser for de forskjellige brygger/bredder finner du på denne linken.