Vår værstasjon er ute av drift pga vedlikehold og ventes i drift igjen i løpet av uke 28!